Trenérská škola Petra Stacha, akreditované zařízení MŠMT č.j. 28067/05-20/548, nabízí všem uchazečům o práci ve fitcentrech možnost absolvovat kurzy v oblasti:
– kulturistiky,
– fitnessu,
– aerobiku,
– zdravotní tělesné výchovy,
– sportovní a rekondiční masáž s působností mimo oblast zdravotnictví.

Kurzy je možné absolvovat jako rekvalifikační, řádné denní, dálkové nebo individuální.
Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Získané znalosti a zkušenosti mohou být uplatněny v profesionální práci trenéra ve fitcentrech, hotelových zařízeních pro sport, ve zdravotní a rekondiční oblasti.

Další nabídkou jsou semináře určené pro odbornou i laickou veřejnost zajímající se především o oblast tělovýchovy a výživy. Jedná se o jednodenní akce. Všichni zúčastnění obdrží osvědčení o účasti na semináři.

aktuální nabídka trenérské školy <

Trenérská škola Petra Stacha, mistra Evropy
je akreditované zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
č. j.: 28 067 / 50 – 20 / 548 ze dne 5. 10. 2005, IČ: 18647928


Adresa sídla: 

Pod Drinopolem 1660/2
169 00 Praha 6 – Břevnov
tel./fax: 233 355 117

Majitel školy: 

Petr Stach
tel.: 602 386 139
e-mail: petrstach@volny.cz