Česky

vícemistr světa, trojnásobný mistr Evropy, zasloužilý mistr sportu ČSSR

Za dobu své sportovní kariéry jsem absolvoval celkem 62 soutěží
Mistr ČSSR
1974
1975
1976
1977
1978
Mistr Evropy
1975 - Amsterodam, titl. abs. vítěze
1977 - Nimes
Mistrovství světa IFBB
1976 - 4. místo - Montreal
1977 - 3. místo - Nimes
1978 - 2. místo - Acapulco


1979
V následujících letech se projevilo trvalé a značné vyčerpání organizmu a z toho plynoucí zdravotní problémy mi už nedovolily se dále věnovat reperezentaci a svému sportu na špičkové úrovni.

1980
Jsem jmenován trenérem juniorské reprezentace ČSSR

1986
Působím ve fc. předseda komise vrcholového sportu při Svazu kulturistiky a současně jsem dokončil dálkové studium na FTVS UK, obor trenér 1. třídy.

Mám-li hodnotit svůj sportovní život, musím konstatovat, že mě naučil trpělivosti, samostatnosti, cílevědomosti a tvrdosti vůči sobě samému. Vztah k pečlivé práci jsem získal od svého otce Oldřicha Stacha, ing. architekta a absolventa Baťovy školy práce ve Zlíně. Estetické cítění bylo pravděpodobně velmi ovlivněno profesí mé matky, profesí umělecké malířky.

Absolvoval jsem 62 soutěží, získal 5 titulů mistra ČSSR, dvakrát titul mistra Evropy, z mistrovství světa jsem si odnesl medaile za 4., 3. a 2. místo. Za reprezentační úspěchy jsem byl jmenován ÚV ČSTV mistrem sportu a poté i zasloužilým mistrem sportu ČSSR.

Přestože se u nás zprávy z kulturistiky věnovaly velice málo dění v kulturistice v mezinárodním měřítku ( z tehdejších ideologických a politických důvodů a cenzury) mé výsledky zvýšily výrazně pozornost celého západního světa na dění u nás za „železnou oponou“ a prohloubily se tak kontakty mezi sportovci a organizátory soutěží.

Věřím, že tyto internetové stránky hlavně nabídnou možnost všem mým známým i tehdejším soupeřům mne vyhledat a že se kontakty a vzpomínky mohou výrazněji oživit díky rozšíření internetu a informací neomezeně po celém světě..

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Ben Weider Acapulco 1978 / Praha 2002